Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

 Općina Vela Luka objavila je JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području općine Vela Luka za mjeru stručnog osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu u 2020. godinu i JAVNI POZIV za sufinanciranje nabave sadnog materijala na području općine Vela Luka u 2020. Godini. Više o ovoj temi govorila ja naša današnja gošća, Barbara Mirošević, dipl.ing.agr., viša stručna suradnica za informiranje, poljoprivredu i gospodarstvo pri Općini Vela Luka.
Korisnik potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području općine Vela Luka za mjeru stručnog osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu u 2020. godinu je „jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Vela Luka, a pod poljoprivrednim gospodarstvom podrazumjevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge.
Ova se potpora dodijeljuje poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Vela Luka, te potvrđuju da isti troškovi nisu subvencionirani iz drugog izvora.
Potpora će se odobriti korisniku za troškove stručnog osposobljavanja za održivu uporabu pesticida u visini od 25% cijene. Potpora će se odobriti za stručno osposobljavanje jednog člana poljoprivrednog gospodarstva godišnje. Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 500,00 kn godišnje. Javni poziv je otvoren do 11. prosinca 2020. godine, ili prije isteka tog roka ukoliko se predviđena sredstva potroše.
 
Zahtjev za potporu podnosi se na posebniom Obrascu zahtjeva koji se može preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka ili na web stranici www.velaluka.hr.
Korisnici mjera iz ovoga Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala na području općine Vela Luka u 2020. godini mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju proizvodne kapacitete na području Općine Vela Luka, nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Vela Luka, te potvrđuju da isti troškovi nisu subvencionirani iz drugog izvora.
 
Korisnici mjera moraju udovoljavati i ostalim uvjetima propisanim po pojedinim mjerama, a sve u skladu s pojedinim člancima i Prilogom 1 Uredbom Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014.
Potpora će se odobriti korisniku za troškove nabave deklariranih sadnica vinove loze i maslina sorata lastovka, drobnica i oblica u visini od 35% cijene po komadu sadnice. Potpora se odobrava za minimalnu nabavku od 5 sadnica maslina i/ili 15 sadnica vinove loze, te za maksimalnu nabavku od 50 sadnica maslina i/ili 150 sadnica vinove loze tijekom godine.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 1.000,00 kn godišnje.
 
Zahtjev za potporu podnosi se na posebnom Obrascu zahtjeva koji se može preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka ili na web stranici www.velaluka.hr.
Javni pozivi otvoreni su do 10. prosinca 2020. godine, ili prije isteka tog roka ukoliko se predviđena sredstva potroše.
 
Obrazac zahtjeva sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se osobno na protokol Općine ili poštom na adresu: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20 270 Vela Luka, sa naznakom za "Javni poziv za sufinanciranje nabave sadnog materijala" do 10. prosinca 2020. godine.