U nastavku provjerite kada ide Vaša najomiljenija emisija, vijesti i sl.

Ponedjeljak


07:55 Početak programa (tajanje 5 minuta)
08:00 Vijesti (vlastita produkcija)  (trajanje 5 min)
08.05 Glazba (trajanje 5 minuta)
08:10 Dobro vam jutro (trajanje 110 min.)
10:00 Vijesti - Soundset (trajanje 5 min.)
10:05 Promidžbeni program (Trajanje 5 min)
10:10 Kad se smijah tad i bijah (trajanje 50 min.)
11:00 Vijesti (vlastita produkcija) (trajanje 5 min)
11:05 Glazba (Trajanje 25 min.)
11:30 Sve je lako kad si mlad (emisija o mladima i za mlade) (trajanje 20 min.)
11:50 Glazba (trajanje 10 min.)
12:00 Vijesti - Soundset (trajanje 5 min.)
12:05 Promidžbeni program, obavijesti (Trajanje 10 min)
12:15 Glazba (trajanje 15 min)
12:30 Eko minute (emisija o ekologiji) (trajanje 20 minuta)
12:50 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 5 min)
12:55 Glazba (trajanje 5 min)
13:00 Vijesti (vlastita produkcija) (Trajanje 5 min)
13:05 Glazba (trajanje 55 minuta)
14:00 Vijesti – Soundset (trajanje 5 min.)
14:05 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 20 min)
14:25 Glazba (trajanje 35 min)
15:00 Vijesti (vlastita produkcija) (trajanje 5 min)
15:05 Glazba (trajanje 55 minuta)
16:00 Vijesti (vlastita produkcija) (trajanje 5 min)
16:05 Glazba (trajanje 55 minuta)
17:00 Vijesti - Radio Net (trajanje 8 min.)
17:08 Promidžbeni program, obavijesti (trajanje 20 min)
17:28 Glazba (trajanje 32 min)
18:00 Sve je lako kad si mlad (emisija o mladima i za mlade) (trajanje 20 min.) R
18:20 Glazba (trajanje 10 minuta)
18:30 Zvončica vam priča (program za djecu) (trajanje 10 min.)
18:40 Glazba (trajanje 20 min)
19:00 Soundset danas (trajanje 10 min)
19:10 Kad se smijah tad i bijah (trajanje 50 min.) R
20:00 Kronika dana (trajanje 20 min.)
20:20 Glazba (trajanje 40 min)
21:00 Glazba (trajanje 15 min)
21:15 Eko minute (emisija o ekologiji) (trajanje 20 minuta) R
21:35 Glazba (trajanje 25 min)
22:00 Glazba (trajanje 60 minuta)
23:00 Odjava programa ( 5 min)

Idite na Vrh
Template by JoomlaShine