Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Opis fotografije nije dostupan.
Obzirom da smo u mjesecu Prosincu, kada se podvlači crta ispod tekuće godine, pročelnik Branko Joković iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo, kao gost emisije Četvrtkom aktualno, govorio je o djelatnostima Općine Vela Luka u 2020.-oj godini.
Između ostaloga, Općina Vela luka sudjeluje u potpori za novorođenu djecu. Ovo pravo podrazumijeva naknadu u novcu za novorođeno dijete čiji roditelji, samohrani roditelj ili majka imaju stalno i trajno prebivalište na području općine Vela Luka. Za prvo dijete naknada iznosi 3.000,00 kn, za drugo dijete 4.000,00 kuna, a za treće i svako slijedeće dijete 3.000,00 kn. Roditeljima trećeg djeteta pripada pravo na stalnu mjesečnu pomoć od 500,00 kn/mjesečno za razdoblje od 5 godina. Roditeljima četvrtog i svakog slijedećeg dijeteta pripada pravo na stalnu mjesečnu pomoć od 1.000,00 kn/mjesečno za razdoblje od 5 godina. Pravo na besplatan petosatni boravak djece u Dječjem vrtiću “Radost” u Veloj Luci, ostvaruju roditelji ili samohrani roditelji djece, koji su temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb Korčula, korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, osobnu invalidninu ili im je priznat status roditelja njegovatelja.Troškove besplatnog petosatnog smještaja koji iznose 320,00 kn mjesečno snositi će Općina Vela Luka. Roditelji koji imaju dvoje i više djece u Dječjem vrtiću, oslobađaju se plaćanja dijela troškova u iznosu od 40% od pune cijene boravka po djetetu, koje iznose:- 320,00 kn mjesečno za petosatni boravak (64,00 kn),- 550,00 kn za devetosatni boravka (110,00 kn), te- 600,00 kn mjesečno za djecu u jaslicama (120,00 kn),pod uvjetom da su rješenjem HZMO-a korisnici prava na dječji doplatak. Samohrani roditelj može ostvariti pravo na dodatno subvencioniranje i za jedno dijete u dječjem vrtiću uz uvjet da ispunjava uvjet dječjeg doplatka. O utvrđenom pravu se donosi rješenje za tekuću pedagošku godinu.
Pravo na pomoć djeci s teškoćama u razvoju se ostvaruje na temelju medicinski indiciranog i neophodnog liječenja, a odnosi se na povećane izdatke koje roditelji ili staratelji imaju u svezi sa školovanjem ili liječenja djeteta sa teškoćama u psihofizičkom razvoju. Socijalno vijeće Općinskog vijeća će utvrditi pojedinačni iznos po korisniku za pojedine specifične namjene na prijedlog nadležnog upravnog odjela. Stipendije učenicima i studentima ostvaruju se sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, kojima je ovo pravo utvrđeno pravomoćnim Rješenjem Centra za socijalnu skrb Korčula, imaju pravo na mjesečni dodatak u svoti od 100,00 kn, u naravi. Pravo na dodatak ostvaruju svi članovi obitelji korisnika u punom iznosu. Iznimno, u slučaju potrebe (putovanja radi liječenja, vještačenja i sl.) ovo se pravo može isplatiti u gotovom novcu, uz konzultiranje i pismenu preporuku CZSS Korčula. na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti obitelji koje ispunjavaju socijalni uvjet ili uvjet imovine i prihoda, te u slučajevima teže bolesti i neophodnog ili intenzivnog liječenja i druge obitelji lošijeg imovinskog stanja, u iznosu do 750,00 kn godišnje.U slučaju posebno nepovoljnih okolnosti, vanrednog ili nesretnog slučaja, iznos pomoći može se odobriti svim članovima obitelji.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga (komunalna naknada, odvodnja otpadnih voda, opskrba vodom, vodna naknada, odvoz smeće) dijela troškova električne energije i dijela drugih troškova stanovanja obuhvaća podmirenje ovih troškova do 200,00 kn mjesečno za obitelj
Korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu, koji imaju odgovarajuće pravomoćno rješenje Centra za socijalnu skrb Korčula, Općina će osigurati iz Županijskog proračuna pomoć za ogrjev pod uvjetom da se griju na drva ili drugi izvor. Visina ove pomoći je u ovom trenutku određena odgovarajućom Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev za Dubrovačko-neretvansku županiju.
Upravni odjel nudi i zaštitu od nasilja u obitelji. Pravo na ovaj oblik pomoći će se u slučaju potrebe izvršiti na temelju traženja CZSS Korčula. Potpora udruzi roditelja djece s posebnim potrebama “Cvitić” Vela Luka, također je predviđena u proračunu Općine Vela Luka, koja sufinancira i . G.O. Crvenog križa Korčule. Tijekom mjeseca borbe protiv ovisnosti, a i cijele godine, Općina financira rad savjetovališta-sekcije Kluba liječenih alkoholičara Vela Luka. Za potporu Lige protiv raka i u slijedećem razdoblju u proračunu Općine Vela Luka osigurana su određena sredstva.