Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Slikovni rezultat za javni poziv

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELA LUKA
Načelnica

KLASA: 930-01/15-01/004
URBROJ: 2138/05-01-18-167
U Veloj Luci 28.06.2018.g.

JAVNI POZIVOpćina Vela Luka je temeljem Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), kao pravna osoba u čijem su vlasništvu nerazvrstane ceste, započela postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. U tom postupku izrađuje se snimak izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja za slijedeću nerazvrstanu cestu, odnosno ulicu, u katastarskoj općini Vela Luka:

Šifra ceste
Naziv ceste
NC-V-9
Češvinova


Odgovorna osoba koja izrađuje geodetski elaborat je ovlašteni inženjer Mišo Biliš iz tvrtke Geodet Korčula d.o.o., Cvjetno naselje 45, 20260, Korčula. Općina Vela Luka će uz pomoć geodeta započeti s obilježavanjem nabrojenih nerazvrstanih cesta u petak, 29.06.2018.g. Obilježavanje će se izvršiti na mjestima na kojima cesta nije definirana ogradnim ili potpornim suhozidima, te gdje nije definirana rubom usjeka ili rubom nasipa.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, moći će obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, koji će izraditi tvrtka Geodet Korčula d.o.o., te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja. Uvid u elaborat građani će moći obaviti od 04.07.2018. do 13.07.2018.g., osim subote i nedjelje, u vremenu od 7:00 do 15:00 sati, u uredu Pročelnika ureda za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti Općine Vela Luka, na II. katu, na adresi Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.

S poštovanjem,
Načelnica

Katarina Bikić

 

 

JAVNI POZIV (NC-V-13 i NC-V-17)

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELA LUKA
Načelnica

KLASA: 930-01/15-01/004
URBROJ: 2138/05-01-18-166
U Veloj Luci 28.06.2018.g.

JAVNI POZIV

Općina Vela Luka je temeljem Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), kao pravna osoba u čijem su vlasništvu nerazvrstane ceste, započela postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Građani su, Javnim pozivom od 15.02.2018.g., bili obaviješteni o nazivima ulica, odnosno nerazvrstanih i javnih cesta koje se evidentiraju, te o datumu početka obilježavanja tih ulica. U istom pozivu je bilo navedeno da će građani biti naknadno obaviješteni o datumu javnog uvida u geodetske elaborate izvedenog stanja.

Do sada su izrađeni geodetski elaborati izvedenog stanja za slijedeće ulice ili dijelove ulica, u katastarskoj općini Vela Luka:

Šifra ceste
Naziv ceste
NC-V-13
NC-V-17
Stani
Prihonja


Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena pojedina nerazvrstana cesta ili javna cesta, moći će obaviti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja, koje je izradila tvrtka Geodet Korčula d.o.o., te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

Uvid u elaborate građani će moći obaviti od 29.06.2018. do 09.07.2018.g., osim subote i nedjelje, u vremenu od 7:00 do 15:00 sati, u uredu Pročelnika ureda za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti Općine Vela Luka, na II. katu, na adresi Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.

S poštovanjem,

Načelnica

Katarina Bikić