Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Slikovni rezultat za zasnivanje radnoga odnosa

Načelnica Općine Vela Luka na temelju članka 33. Izjave o osnivanju KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. Vela Luka i na temelju članka 33. Izjave o osnivanju KOMUNALAC d.o.o. Vela Luka, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor direktora KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. i KOMUNALCA d.o.o.
(na mandatno razdoblje od 4 godine)Za Direktora KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. Vela Luka može biti izabrana osoba koja osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava slijedeće posebne uvjete:
VSS i najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
poznavanje rada na računalu,
posjedovanje organizacijskih i rukovoditeljskih sposobnosti,
kandidati su dužni predložiti razvojni program rada Društva za mandatno razdoblje,
da nema zabrane iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.
Direktor se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine.
Uz pisanu prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
kratak životopis,
domovnicu,
dokaz o stručnoj spremi,
dokaz o radnom stažu na istim ili sličnim poslovima,
program rada i razvojni plan Društva za naredno mandatno razdoblje,
uvjerenje o nekažnjavanju.

Za Direktora KOMUNALAC d.o.o. Vela Luka može biti izabrana osoba koja osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava slijedeće posebne uvjete:
VSS i najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
posjedovanje organizacijskih i rukovoditeljskih sposobnosti,
poznavanje rada na računalu,
kandidati su dužni predložiti razvojni program rada Društva za mandatno razdoblje,
da nema zabrane iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.
Direktor se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine.
Uz pisanu prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
kratak životopis,
domovnicu,
dokaz o stručnoj spremi,
dokaz o radnom stažu na istim ili sličnim poslovima,
program rada i razvojni plan Društva za naredno mandatno razdoblje,
uvjerenje o nekažnjavanju.

Radi specifičnosti poslovanja s obzirom na nedovršenost izgradnje sustava javne odvodnje poslove Direktora KOMUNALAC d.o.o. obavljati će osoba koja će biti imenovana za Direktora KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. bez naknade.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave na web stranici i Oglasnoj ploči Općine Vela Luka.

OPĆINA VELA LUKA
(Natječaj za Direktora KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o.
i KOMUNALAC d.o.o.)
Obala 3 broj 19
20 270 Vela Luka.