Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Fotografija Srednja škola Vela Luka.

Inicijativa „Dani kolektivne sadnje drveća“ je organizirala kolektivnu sadnju drveća u Hrvatskoj koja se provodila na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini od 25. do 27.10. 2019. godine.

Cilj ove građanske inicijative je bio potaknuti građane, udruge, tvrtke i ustanove da samostalno ili u suradnji sa svojim lokalnim jedinicama samouprave u tri dana diljem Hrvatske na privatnim i javnim površinama zasade što više stabala kako bi doprinijeli ozelenjivanju svojih životnih sredina i time istaknuli važnosti i brojne dobrobiti drveća i zelenila, osobito u urbaniziranim sredinama. Ovoj inicijativi se pridružila i Srednja škola Vela Luka, te je u dvorištu Srednje škole posađena maslina. Na ovaj način SŠ Vela Luka je doprinjela poboljšanju vlastite sredine, te dala svoj doprinos u borbi protiv klimatskih promjena. Stabla poboljšavaju našu kvalitetu života na brojne načine: • pružaju hlad koji smanjuje temperaturu zraka koja nastaje kao posljedica zagrijavanja umjetnih površina u naseljenim područjima ( tzv. toplinskih otoka) • pročišćavaju zrak i procesom fotosinteze proizvode kisik • „spremaju“ ugljični dioksid iz zraka i time pridonose borbi protiv klimatskih promjena • pomažu nam štedjeti energiju za rashlađivanje domova i poslovnih prostora tijekom ljetnih mjeseci • smanjuju količinu slivnih voda i sprječavaju eroziju tla tijekom obilnih padalina • smanjuju isparavanje vode sa travnatih površina i ujedno doprinose većoj vlažnosti zraka • smanjuju količinu buke • smanjuju brzinu vjetra • pružaju zaštitu od UV-B zraka • privlače brojne ptice, važne kukce i druge divlje životinje, što doprinosi povećanju bioraznolikosti • doprinose ljepoti urbanih krajolika i pružaju ugodniji izgled naseljenim područjima tijekom cijele godine • pružaju ugodna mjesta za igru i druženje svim generacijama • smanjuju stres, doprinose smanjenju krvnog tlaka, utječu na bolji rad mozga, potiču nas na fizičku aktivnost i druženje • povezuju zajednicu kroz akcije sadnje i brige za posađene sadnice • povećavaju povezanost djece i odraslih sa prirodom koji ih okružuje • uče nas nesebičnosti kada sadimo i brinemo se za stabla koja ostavljamo u naslijeđe onima koji dolaze iza nas.

Fotografija Srednja škola Vela Luka.

 

Fotografija Srednja škola Vela Luka.