Zakrpaj.to

Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Fotografija Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka.

Povodom 30. obljetnice osnutka Doma za starije osobe Vela Luka Zajednica žena "Katarina Zrinski" Vela Luka i Mladež HDZ-a Vela Luka posjetili su štićenike i zaposlenike Doma kako bi se svi skupa mogli družiti na ovaj njihov dan. Uz prigodni program i proslavu koja je bila organizirana u skladu sa obljetnicom, Zajednica žena "Katarina Zrinski" Vela Luka donirala je tortu da se svi zajedno lijepo počaste i proslave, a za nesebičnu suradnju ravnateljica Doma za starije osobe Vela Luka uručila je Zajednici žena zahvalnicu i na tome i joj se Zajednica žena "Katarina Zrinski" Vela Luka zahvaljuje.


Tim povodom dodijeljena su i priznanja:
Kati Gavranić za najduži boravak u Domu, Pavlu Gugiću za sudjelovanje u izgradnji Doma, najstarijoj korisnici Jaki Stipković rođenoj 1920. godine, najmlađoj korisnici Mariji Andreis,
Merici Šeparović i Mirandi Barčot za rad u Domu od njegovog osnutka i Reniju Aniću za rad u Domu od dolaska prvih korisnika.
Dom za starije osobe Vela Luka osnovan je 23.studenog 1988.godine odlukom Skupštine SIZ-a Mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske. te ovu godinu slavimo 30-tu obljetnicu od osnutka Doma. Ako bismo se malo vratili u prošlost prve radnice upisane su u knjigu radnika 21.12.1988.godine. Od tada do danas je upisano 159 radnika.
Prvi korisnik upisan je u knjigu korisnika 4.01.1989.godine, a od tada do danas upisano je 911 korisnika.
Danas Dom broji 30 stalno zaposlenih radnika sa kapacitetom smještaja od 72 korisnika.
Kapaciteti smještaja, pogotovo smještaja stacionarnih bolesnika su manji od potrebnih, ali pošto bilježimo i manjak osoblja pogotovo stručnog a pod tim mislim na njegovateljice, medicinsko osoblje-medicinske sestre i fizioterapeuta i socijalnu radnicu nismo u mogućnosti udovoljiti svim zahtjevima pa u Domu postoji stalna lista čekanja.
Od ožujka ove godine Dom je promijenio naziv te sada djeluje pod nazivom Dom za starije osobe Vela Luka.
Kao što je poznato Dom pruža usluge smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama. Dokumentacija potrebna za smještaj dostupna je na web stranici www.dom-velaluka.hr i neposredno dolaskom u Dom.
„Od 1. svibnja 2018.godine Odlukom Upravnog vijeća Dom je promijenio cijene za smještaj i za usluge pomoći u kući za 20%. Pošto se cijene usluga nisu mijenjale od 2008.godine, bilo je neophodno zbog povećanja troškova života općenito, povećati cijene koje su i sa ovim povećanjem znatno niže od tržišnih cijena smještaja u ustanovama“, ističe ravnateljica.
Naš novi cjenik je objavljen i dostupan je na web stranici Doma ali i na oglasnoj ploči u ustanovi.
Energetska obnova zgrade Doma za starije osobe Vela Luka, provodi se sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., sa specifičnim ciljem smanjenja potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Obnovom zgrade projektirana je ušteda toplinske energije za 85,61 % dakle smanjiti će se energetske potrebe i toplinski gubitci, te će se osigurati financijske uštede i poboljšati uvjeti rada u Domu.
Ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava potpisan je u listopadu ove godine sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, kojeg zastupa ministar Predrag Štromar te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojega zastupa Dubravko Ponoš. Ovim ugovorom Domu je dodijeljeno je 1.483.904,69 kune bespovratnih sredstava od ukupnih prihvatljivih troškova projekta u iznosu 4.054.650,57 kuna. Iznos od 2.589.495,88 kuna osigurati će naš osnivač Dubrovačko-Neretvanska županija.
Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ugovora.
Projekt je izrađen u suradnji sa tvrtkom DeltaGrad iz Dubrovnika koja je pripremila tehnički dio projekta, te DUNE-om, regionalnom razvojnom agencijom Dubrovačko-neretvanske županije.
Ustanova provodi stalnu suradnju sa Crvenim križem Korčula, te smo uključeni u njihov projekt „Aktivno starenje“, u kojem se svakog četvrtka u jutarnjim satima u prostorijama Doma organiziraju radionice za starije osobe.
Spomenula bih i dugogodišnju suradnju sa Udrugom roditelja djece s posebnim potrebama Cvitić koji djeluju u našim prostorijama te se međusobno pomažemo i partneri smo i u projektima i u svakodnevnom radu.
Sklopljen je i ugovor o suradnji sa Probacijskim uredom iz Dubrovnika uz kvalitetnu suradnju u vidu provođenja kaznene mjere rada za opće dobro.
Dom surađuje i sa Srednjom školom Vela Luka sa kojima provodim program praktične nastave u kuhinji, a postoji i suradnja sa Osnovnom školom Vela Luka koji su često gosti na raznim događanjima u obliku svojih priredbi i posjeta.

 

Fotografija Radio M - Vela Luka 90.1 MHz.