Zakrpaj.to

Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Fotografija Radio M - Vela Luka 90.1 MHz.

Dom za starije osobe Vela Luka obilježava 30 godina od osnutka, pa je tim povodom u današnjoj emisiji Četvrtkom aktualno, gošća našeg programa bila Nikolina Žuvela, ravnateljica Doma za starije osobe Vela Luka.
Dom za starije osobe Vela Luka osnovan je 23.studenog 1988.godine odlukom Skupštine SIZ-a Mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske. te ovu godinu slavimo 30-tu obljetnicu od osnutka Doma. Ako bismo se malo vratili u prošlost prve radnice upisane su u knjigu radnika 21.12.1988.godine. Od tada do danas je upisano 159 radnika.


Prvi korisnik upisan je u knjigu korisnika 4.01.1989.godine, a od tada do danas upisano je 911 korisnika.
Danas Dom broji 30 stalno zaposlenih radnika sa kapacitetom smještaja od 72 korisnika.
Kapaciteti smještaja, pogotovo smještaja stacionarnih bolesnika su manji od potrebnih, ali pošto bilježimo i manjak osoblja pogotovo stručnog a pod tim mislim na njegovateljice, medicinsko osoblje-medicinske sestre i fizioterapeuta i socijalnu radnicu nismo u mogućnosti udovoljiti svim zahtjevima pa u Domu postoji stalna lista čekanja.
Od ožujka ove godine Dom je promijenio naziv te sada djeluje pod nazivom Dom za starije osobe Vela Luka.
Kao što je poznato Dom pruža usluge smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama. Dokumentacija potrebna za smještaj dostupna je na našoj web stranici www.dom-velaluka.hr i neposredno dolaskom u Dom.
Uz uslugu smještaja Dom pruža i usluge pomoći u kući, koja obuhvaća:
 Organiziranje prehrane u kuću korisnika- dostavu gotovih obroka u kuću
 Obavljanje kućnih poslova u kući korisnika koje obuhvaćaju nabavu živežnih namirnica, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština
 Održavanje osobne higijene u kući korisnika, odnosno pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba
 Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba koje obuhvaćaju uređenje okućnice i tehnički poslovi u domu korisnika
Usluga pomoći u kući pruža se od listopada 1995.godine, a samu licencu za pružanje usluga ishodili smo u srpnju 2016.godine.
Od 1. svibnja 2018.godine Odlukom Upravnog vijeća Dom je promijenio cijene za smještaj i za usluge pomoći u kući za 20%. Pošto se cijene usluga nisu mijenjale od 2008.godine, bilo je neophodno zbog povećanja troškova života općenito, povećati cijene koje su i sa ovim povećanjem znatno niže od tržišnih cijena smještaja u ustanovama.
Naš novi cjenik je objavljen i dostupan je na web stranici Doma ali i na oglasnoj ploči u ustanovi.
Energetska obnova zgrade Doma za starije osobe Vela Luka, provodi se sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., sa specifičnim ciljem smanjenja potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Obnovom zgrade projektirana je ušteda toplinske energije za 85,61 % dakle smanjiti će se energetske potrebe i toplinski gubitci, te će se osigurati financijske uštede i poboljšati uvjeti rada u Domu.
Provedbom projekta planirani su slijedeći radovi:
 Toplinska izolacija vanjskih zidova grijanog prostora s vanjske strane
 Toplinska izolacija terasa
 Toplinska izolacija krovišta i zamjena dotrajale konstrukcije
 Toplinska izolacija stropa prema vanjskom prostoru
 Zamjena postojeće stolarije novom i ugradnja zaštite od sunčevog zračenja u vidu alu grilja
 Ugradnja solarnih kolektora za pripremu tople vode

Ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava potpisali smo u listopadu ove godine sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, kojeg zastupa ministar Predrag Štromar te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojega zastupa Dubravko Ponoš. Ovim ugovorom dodjeljeno nam je 1.483.904,69 kune bespovratnih sredstava od ukupnih prihvatljivih troškova projekta u iznosu 4.054.650,57 kuna. Iznos od 2.589.495,88 kuna osigurati će naš osnivač Dubrovačko-Neretvanska županija.
Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ugovora.
Projekt je izrađen u suradnji sa tvrtkom DeltaGrad iz Dubrovnika koja je pripremila tehnički dio projekta, te DUNE-om, regionalnom razvojnom agencijom Dubrovačko-neretvanske županije.
Ustanova provodi stalnu suradnju sa Crvenim križem Korčula, te smo uključeni u njihov projekt „Aktivno starenje“, u kojem se svakog četvrtka u jutarnjim satima u prostorijama Doma organiziraju radionice za starije osobe.
Spomenula bih i dugogodišnju suradnju sa Udrugom roditelja djece s posebnim potrebama Cvitić koji djeluju u našim prostorijama te se međusobno pomažemo i partneri smo i u projektima i u svakodnevnom radu.
Imamo i ugovor o suradnji sa Probacijskim uredom iz Dubrovnika te sa njima također bilježimo kvalitetnu suradnju u vidu provođenja kaznene mjere rada za opće dobro.
Moram spomenuti suradnju sa Srednjom školom Vela Luka sa kojima provodimo program praktične nastave u kuhinji.
Suradnju sa Osnovnom školom Vela Luka koji su često naši gosti za razna događanja u obliku svojih priredbi i posjeta.
Provodimo projekt stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje za jednu radnicu.
Ovim putem se zahvaljujemo na suradnji i Matici umirovljenika Vela Luka, našem Svetom Nikoli Velimiru Vlašić, Zajednici žena Katarina Zrinski Vela Luka, župniku don Mariju i zborovima, Mafrini, zahvaljujemo se svim donatorima koji nam i svakim malim odvajanjem od svoje koristi pomažu u radu.
Cijelu godinu sa prije spomenutim trudom i projektima smo obilježili pozitivne promjene u radu ustanove i proslavu 30-godišnjice postojanja, ali samu proslavu smo organizirali kroz tri dana:
U srijedu je bila radionica, predavanje u organizaciji Crvenog križa Korčula i Zavoda za javno zdravstvo na temu Važnost očuvanja kognitivne funkcije u starijoj životnoj dobi.
U četvrtak je bio nastup i druženje sa Mažoretkinjama iz Vele Luke
U petak je sveta misa,
nastup i priredba djece iz Osnovne škole Vela Luka
zajedničko druženje uz posjet naših suradnika i prijatelja.