Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Slikovni rezultat za stipendije

Na temelju članka 9. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni Glasnik Općine br. 10/2010), Načelnica Općine Vela Luka raspisuje:

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA
za školsku/akademsku godinu 2018./2019.Članak 1.
Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima koji imaju prebivalište na području općine Vela Luka.

Članak 2.
U školskoj/akademskoj godini 2018./2019. godini prema Odluci o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2018./2019. dodjeljuju se:

10 studentskih stipendija, prema Odluci o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, u iznosu od 700,00 kn.

Članak 3.
Sukladno Listi deficitarnih zanimanja za školsku/akademsku godinu 2018./2019. utvrđena su slijedeća deficitarna zanimanja:

studij medicine, studij sestrinstva (odgovarajuća zvanja),
studij farmacije,
diplomirani inženjer agronomije,
studij matematike/ fizike/ kemije/ biologije,
studij prava,
studij poslovne ekonomije/turizma/marketinga,
diplomirani inženjer geodezije, građevinarstva, arhitekture,
diplomirani inženjer prehrambene/kemijske tehnologije,
studij strojarstva/ elektrotehnike/računarstva/brodogradnje,
doktor veterinarske medicine.
Zanimanja koja nisu sadržana na listi, odnosno studenti koji se obrazuju za druga zanimanja/zvanja (na drugim studijskim programima) se mogu javiti na natječaj, jer će se do popune planiranog broja stipendija bodovati i ostala zanimanja koja nisu sadržana na tekućoj Listi deficitarnih, pri čemu će deficitarna zanimanja imati prednost.

Članak 4.
Kandidati trebaju uz obrazac Prijave na natječaj za dodjelu stipendija Općine Vela Luka za školsku/akademsku godinu 2018./2019., koji mogu preuzeti na protokolu Općine Vela Luka ili na općinskim web stranicama: www.velaluka.hr (pod obavijesti kao prilogu tekstu ovog natječaja), dostaviti sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni Glasnik Općine br. 10/2010) , slijedeću dokumentaciju:

dokaz o državljanstvu i potvrda o prebivalištu za kandidata; kopija važeće osobne iskaznice-obostrano, (a ukoliko nema važeću osobnu iskaznicu – kopija domovnice i uvjerenje o prebivalištu nadležne PP Korčula),
potvrda o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu 2018./2019. od strane škole/fakulteta;
pisana izjava punoljetnog kandidata, odnosno roditelja (staratelja) za maloljetnog kandidata da nemaju zaključen ugovor o stipendiranju sa drugim stipenditorom;
pisana izjava punoljetnog kandidata da nije u radnom odnosu ili da nije vlasnik obrta ili trgovačkog društva;
pisana izjava o članovima zajedničkog kućanstva;(spomenute pisane izjave možete sastaviti na priloženom obrascu koji je dat u prilogu)
preslik svjedodžbi za prethodne dvije godine obrazovanja i/ili ovjereni prijepis ocjena s visokog učilišta za prethodne dvije godine;
potvrda Porezne uprave o visini dohotka za proteklu, 2017.g., za svakog punoljetnog člana kućanstva (Porezna uprava );
potvrda srednje škole o redovnom obrazovanju člana obitelji izvan otoka (po potrebi);
dokaz o statusu djeteta poginule, umrle ili nestale osobe, o statusu djeteta mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata ili o statusu mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata, koji izdaje nadležno tijelo državne uprave (po potrebi);

U postupku obrade podnesenih prijava Povjerenstvo za stipendije može tražiti od kandidata ili drugih institucija dopunske podatke.

Članak 5.
Rok za prijavu na natječaj je 6. studenog 2018. godine.
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Vela Luka, radio postajama i web stranicama Općine Vela Luka.
Za eventualne nejasnoće u svezi sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu
kontaktirati/poslati upit na telefon 020 295 900 ili e-mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Prijave sa kompletnom dokumentacijom se predaju osobno ili se dostavljaju poštom, u preporučenoj omotnici, na adresu: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela luka.


Općinska načelnica
Katarina Gugić, bacc.oec.