Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Opis nije dostupan.

„Planom razvoja i uređenja lučkog područja obuhvaćeni su projekti od direktnog i indirektnog interesa za Županijsku lučku upravu Vela Luka“, navodi ravnatelj ŽLU Boris Žuvela, koji je bio gost današnje emisije Četvrtkom aktualno. Projekti od direktnog interesa rješavaju ili poboljšavaju ispunjavanje Zakonom određenih obveza Lučke uprave, a projekti od indirektnog interesa olakšavaju provođenje osnovnih obveza, uz istovremeno poboljšanje sigurnosti pomorskog prometa, te uvjeta života i rada građana Vele Luke i cijelog otoka Korčule.

Naime, ovih dana doći će do potpisivanja Ugovora za Projekt „Izgradnja pomorsko-putničkog terminala Vela Luka“ ukupne vrijednosti 111 milijuna kuna, od čega je 90 milijuna sufinancirano iz europskih fondova. Tako su, planom razvoja i uređenja lučkog područja obuhvaćeni projekti od direktnog i indirektnog interesa za Županijsku lučku upravu Vela Luka. Izgradnjom Pomorsko-putničkog terminala na području bivše tvornice "Jadranka" izgradit će se terminal koji će svojim kapacitetima omogućiti privez većim brodovima, odnosno koji će zadovoljiti potrebe povećanog prometa. Kako je naveo ravnatelj Županijske lučke uprave Vela Luka Boris Žuvela, u planu je i izgradnja ribarske luke, za koju je izrađena je studija utjecaja na okoliš te će se po prihvaćanju iste od nadležnog Ministarstva pristupiti ishođenju akata o građenju. U tu svrhu iskrcajna mjesta definiraju se koordinacijom svih nadležnih tijela kako bi se omogućila ova gospodarska grana te riba uputila u daljnje destinacije u što skorijem roku od ulova. Ribarska luka u Veloj Luci planira se realizirati u dužini od približno 250 m prema zapadu, od zapadnog završetka Pomorsko-putničkog terminala (PPT) Vela Luka. Također, u planu je uređenje obale koje bi se izvelo sukladno važećem Prostornom planu uređenja Općine Vela Luka, na način da se uredi neuređeni dio obale, u funkciji priveza vozila, šetnice, te zelenog pojasa, kao i uređenje prometnice s uzdužnim parkingom s jedne strane. U konačnici, nakon realizacije 1. faze, PPT će se sastojati od 3 veza za prihvat trajekata, 1 veza za prihvat plovilana graničnom prijelazu te uređena operativna zaobalna površina u funkciji trajektnog prometa. Projektom je planirano polaganje novih cjevovoda sustava odvodnjeu pristupnoj prometnici odgovarajućeg presjeka, s priključkom na planirani sustav odvodnjeVele Lukekoji se planira kao razdjelni sustav odvodnjes potpuno odvojenom odvodnjom sanitarnih i oborinskih otpadnih voda.

https://www.mixcloud.com/radiomvl/22042021-četvrtkom-aktualno-žlu-vl-boris-žuvela/