Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Slika može sadržavati: Jedna osoba
Ljudski i materijalni resursi koji su uloženi u razvoj i ispitivanje cjepiva premašuju sve dosadašnje resurse koji su ulagani u bilo koje cjepivo te su se postojeći postupci, gdje je to bilo moguće, sažimali ili paralelno provodili. Također, svakako je na brže razvijanje i ispitivanje cjepiva utjecala trenutačna raširenost virusa te je pandemija omogućila uključivanje vrlo velikog broja ljudi u klinička ispitivanja te brzo dobivanje dokaza učinkovitosti i sigurnosti cjepiva.
Od samog početka pandemije bolesti COVID-19 prioritet čitavoj europskoj regulatornoj mreži za lijekove bio je, i još je uvijek, podržavanje ubrzanog razvoja, davanja odobrenja i osiguravanja dostupnosti djelotvornih i sigurnih lijekova i cjepiva protiv bolesti COVID-19. Pri EMA-i je provedena cjelovita znanstvena ocjena cjepiva te je cjepivo moglo biti odobreno tek nakon što je Europska agencija za lijekove potvrdila da podaci o cjepivu potvrđuju njegovu djelotvornost, sigurnost i kakvoću. Ubrzan je bio samo postupak, no nisu preskočene osnovne stepenice niti razvoja cjepiva niti regulatorne ocjene. Drugim riječima, doneseni su načini na koje je moguće provesti ocjenu cjepiva u što kraćem roku a da istodobno budu ispunjena sva regulatorna pravila. Zadržani su svi visoki standardi i koraci koji se provode tijekom ovog postupka, no sažeti su kako bi se u što skorijem roku omogućilo donošenje odluke o odobravanju cjepiva koje će biti djelotvorno u sprječavanju zaraze virusom SARS-CoV-2, odgovarajuće kakvoće i visoke razine sigurnosti za primjenu u ljudi. Kratki rokovi za donošenje ocjene i provođenje postupka odobravanja mogući su zato što je EMA dio dokumentacije za cjepiva za koja je zaprimila zahtjev za odobravanje već pregledala tijekom takozvane postupne ocjene dokumentacije. U ovoj ocjeni podaci se ocjenjuju čim postanu dostupni kroz ispitivanja, a ne, kako je to uobičajena procedura, tek kad proizvođač prikupi sve podatke i podnese ih uz zahtjev za davanje odobrenja. Time se ubrzava sam postupak donošenja konačnog mišljenja EMA-e o tome mogu li se cjepiva preporučiti za odobravanje. Međutim, iako se za ova cjepiva razvoj i regulatorni postupci provode ubrzano, konačno odobrenje mogu dobiti samo ako se dokaže da imaju pozitivan omjer koristi i rizika primjene.
Naši ocjenitelji iz HALMED-a sudjelovali su kao članovi EMA-inih znanstvenih povjerenstava i radnih skupina u postupku odobravanja cjepiva od samog početka te dali svoj stručni doprinos u provedenoj ocjeni.
Nakon što Europska agencija za lijekove da svoju preporuku, ona se dostavlja Europskoj komisiji, koja potom žurno donosi odluku o odobrenju. Takvo odobrenje važeće je u čitavoj Europskoj uniji, pa tako i u Hrvatskoj.
Potom slijedi provođenje provjere kakvoće:prije stavljanja u promet svaka proizvedena serija cjepiva mora proći redovnu provjeru kakvoće od strane proizvođača te posebnu provjeru kakvoće koju provodi jedan od službenih laboratorija za provjeru kakvoće za područje Europske unije i Europskog gospodarskog prostora i Švicarske. Službeni laboratorij izdaje EU/EGP OCABR certifikat važeći za sve članice EU/EGP na temelju posebne provjere kakvoće koja uključuje provođenje laboratorijskih ispitivanja te pregled dokumentacije proizvođača o proizvodnji i provjeri kakvoće svake pojedine serije.
Ovaj se certifikat potom dostavlja HALMED-u koji u istom danu provodi administrativno-stručnu provjeru i daje suglasnost za unos odobrenog cjepiva, što su preduvjeti za stavljanje serija odobrenog cjepiva u promet u RH.
U Europskoj uniji do sada su odobrena dva cjepiva; cjepivo Comirnaty proizvođača BioNTech i Pfizer i cjepivo Moderna proizvođača Moderna Biotech Spain S.L.
U postupku takozvane postupne ocjene pri Europskoj agenciji za lijekove su još dva cjepiva: cjepivo proizvođača Janssen te cjepivo proizvođača AstraZeneca i Sveučilišta u Oxfordu, koje bi, ovisno o podacima u ocjeni, moglo biti odobreno najranije krajem ovog mjeseca.
Sva četiri cjepiva djeluju na način da u stanicama organizma potiču stvaranje proteina šiljka kakav na svojoj površini nosi koronavirus. Imunološki sustav osobe prepoznaje ovaj protein kao strani te kao prirodnu obranu tijela protiv njega proizvodi protutijela i T-stanice. Ako u narednom razdoblju cijepljena osoba dođe u kontakt s virusom SARS-CoV-2, imunološki sustav će prepoznati virus i bit će spreman za obranu, čime će osoba biti zaštićena od bolesti COVID-19.
Cjepiva proizvođača BioNTech i Pfizer te proizvođača Moderna Biotech Spain, S.L. to postižu na način da pomoću molekule glasničke ribonukleinske kiseline (mRNK) stanicama daju uputu stanicama za stvaranje proteina šiljka.
Druga dva cjepiva, proizvođača AstraZeneca i Sveučilišta u Oxfordu te proizvođača Janssen, sadrže druge, za ljude neškodljive, viruse iz porodice adenovirusa koji su izmijenjeni na način da sadrže gen koji u stanicama organizma potiče stvaranje proteina šiljka koronavirusa.
Djelotvornost cjepiva protiv bolesti COVID-19 prvo se određuje putem laboratorijskih ispitivanja, uključujući testiranje na životinjama, a zatim na ljudskim dobrovoljcima u opsežnim kliničkim ispitivanjima.
Prije nego što se cjepivo odobri za primjenu, njegova sigurnost i djelotvornost (koja se mjeri u kliničkim ispitivanjima) temelji se na rezultatima kontroliranih randomiziranih kliničkih ispitivanja čiji se sudionici izabiru na temelju određenih kriterija te se među njima nasumično provodi cijepljenje i prati ih se u kontroliranim uvjetima u skladu s unaprijed definiranim protokolima.
Na temelju provedenih ispitivanja, proizvođači cjepiva protiv bolesti COVID-19 dostavljaju regulatornom tijelu opsežnu dokumentaciju o cjepivu. Regulatorno tijelo, u ovom slučaju EMA, potom provodi ocjenu dokumentacije kako bi se donijeli znanstveni zaključci o sigurnosti, djelotvornosti i kakvoći cjepiva te utvrdila njegova prikladnost za cijepljenje kod ljudi.
Oba cjepiva su odobrena za sprječavanje bolesti COVID-19 te su pokazala iznimno visoku djelotvornost u sprječavanju razbolijevanja; 95 posto u slučaju prvog, 94,1 posto u slučaju drugog odobrenog cjepiva.
Za Comirnaty je provedeno opsežno kliničko ispitivanje na 44.000 ispitanika koje je pokazalo 95-postotno smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo. Istu učinkovitost je pokazalo u osoba s rizikom od razvoja teškog oblika bolesti COVID-19, uključujući osobe s astmom, kroničnom plućnom bolesti, dijabetesom, povišenim krvnim tlakom ili indeksom tjelesne mase 30 kg/m2 i više.
Za Modernu je također provedeno opsežno kliničko ispitivanje, na oko 30.000 ispitanika, te je pokazalo djelotvornost od 94,1 posto, odnosno 90,9 posto u osoba s rizikom od razvoja teškog oblika bolesti COVID-19, uključujući osobe s kroničnom plućnom bolesti, srčanom bolesti, pretilošću, bolesti jetre, dijabetesom ili HIV infekcijom.
Trenutačno nije poznato koliko traje zaštita koju pružaju ova cjepiva. Osobe cijepljene u kliničkim ispitivanjimanastavit će se pratiti tijekom naredne dvije godine kako bi se prikupilo što više podataka o trajanju zaštite.
Oba se cjepiva moraju čuvati na niskim temperaturama. U slučaju Pfizerovog cjepiva, dozvoljeni raspon je -90 °C do -60 °C, stoga se cjepivo mora čuvati i transportirati na ovoj temperaturi, što je moguće korištenjem zamrzivača ili odgovarajućih kutija sa suhim ledom u kojima se nalazi uređaj za praćenje temperature.
Nešto je jednostavnija situacija s Moderninim cjepivom, koje se može čuvati u zamrzivaču na temperaturi od -25 °C do -15 °C.
Inače, oba se cjepiva primjenjuju u dvije doze:
Pfizerovocjepivo primjenjuje se u dvije doze, s razmakom između primjene od najmanje tri tjedna. Cjepivo Moderna primjenjuje se u dvije doze, s razmakom između primjene od 28 dana. Potpuna zaštita postiže se 7 dana odnosno 14 nakon primijenjene druge doze cjepiva.
Pfizerovo cjepivo je odobreno za primjenu u osoba od 16 i više godina, a Modernino za primjenu u osoba od 18 i više godina. Europska agencija za lijekove je s proizvođačima dogovorila plan kasnijeg ispitivanja cjepiva za pedijatrijsku populaciju.
Općenito, primjena ovih cjepiva kontraindicirana je samo kod preosjetljivosti na neki od sastojaka u cjepivu.
Na temelju dostupnih podataka trudnoća nije kontraindikacija za cijepljenje.Odluku o primjeni cjepiva u trudnica i dojilja, isto tako i kod imunokompromitiranih osoba, treba donijeti uz savjetovanje s liječnikom, gdje se na osnovu ukupnog medicinskog stanja pojedinca može odlučiti jesu li koristi koje cijepljenje pruža u borbi protiv bolestiveće od potencijalnih rizika.
Što se tiče osoba koje su već preboljele COVID, premda u ispitivanjima nije bilo dovoljno podataka da bi se zaključilo koliko dobro Comirnaty djeluje u tim slučajevima, očekuje se da će cjepivo biti djelotvorno i kod njih.
Najčešće nuspojave zabilježene uz primjenu ovih cjepiva bile su blagog do umjerenog karaktera te su prolazile kroz nekoliko dana. Kod Pfizerovog cjepiva su uključivale bol i otekline na mjestu primjene cjepiva, umor, glavobolju, bolove u mišićima i zglobovima, zimicu i vrućicu. Vrlo slično je i kod Moderninog cjepiva, gdje su nuspojave uključivale bol i otekline na mjestu primjene cjepiva, umor, zimicu, vrućicu, otečene ili osjetljive limfne čvorove ispod ruke, glavobolju, bolove u mišićima i zglobovima, mučninu i povraćanje.
Podaci o nuspojavama prikupljeni su u opsežnim kliničkim ispitivanjima te iz dosadašnjeg cijepljenja u SAD-u i Velikoj Britaniji. Sve zabilježene nuspojave i informacije o njihovoj učestalosti navedeni su u uputi o lijeku i sažetku opisa svojstava lijeka. Ove dokumente građani već sad mogu pogledati na našim stranicama te na stranicama Europske agencije za lijekove i Europske komisije (a upute će biti distribuirane i na svim mjestima cijepljenja).
Učinkovitost i sigurnost će se nastaviti pratiti kroz nastavak kliničkih ispitivanja. Osobe uključene u ispitivanje će se pratiti još sljedeće 2 godine kako bi se prikupili dodatni podaci.
U skladu s planom EU-a o praćenju sigurnosti cjepiva protiv bolesti COVID-19, cjepivo Moderna će i nakon stavljanja na tržište biti pomno praćeno kroz niz mehanizama poput, primjerice, provjere kakvoće iz prometa te praćenja eventualnih nuspojava.
Iako je u provedenim kliničkim ispitivanjima sudjelovao velik broj ljudi te je cjepivo temeljito ispitano, određene nuspojave, osobito one rijetke ili vrlo rijetke, mogu se uočiti tek kada se cjepivo nađe u stvarnoj primjeni, kod više milijuna ljudi. Stoga će se, jednako kao i za druge lijekove, provoditi praćenje sigurnosti primjene ovoga cjepiva. Ovo cjepivo pratit će se posebno intenzivno, u sklopu europskog sveobuhvatnog sustava farmakovigilancije, koji omogućuje uspostavljanje mjera kojima bi se rizik primjene lijekova i cjepiva sveo na najmanju moguću mjeru, osiguranje izvještavanja o sumnjama na nuspojave, otkrivanje potencijalnih štetnih učinaka te rano uvođenje potrebnih mjera za njihovo ublažavanje.
Proizvođači su dužni dostavljati mjesečna izvješća o sigurnosti cjepiva uz redovne izvještaje propisane zakonodavstvom te provoditi praćenje sigurnosti i djelotvornosti cjepiva koje se primjenjuje u široj populaciji. Regulatorna tijela će također provoditi dodatne studije praćenja cjepiva.
Navedene mjere omogućit će regulatornim tijelima brzu ocjenu podataka o cjepivu i poduzimanje odgovarajućih regulatornih mjera za zaštitu javnog zdravlja.
U Hrvatskoj su za praćenje sigurnosti primjene cjepiva nadležni HALMED i Hrvatski zavod za javno zdravstvo – razmjenjujemo podatke o prijavama na redovitim sastancima i ocjenjujemo svaku pojedinu prijavu. Nuspojave nam prijavljuju zdravstveni radnici, proizvođači i distributeri te sami pacijenti. Na ovaj način prikupljamo dodatne informacije o sigurnosnom profilu cjepiva i koristimo ih u stalnoj procjeni dok god je cjepivo dostupno u prometu.
Ako pacijent posumnja da je iskusio nuspojavu nakon cijepljenja, može se javiti svojem liječniku, a bilo kakvu sumnju na nuspojavu može uputiti i izravno HALMED-u. To može učiniti u nekoliko minuta, online putem naše internetske stranice ili putem mobilne aplikacije pod nazivom HALMED koju je moguće preuzeti na pametne telefone.
Sve prijave koje zaprimimo analiziramo, utvrđujemo povezanost između cjepiva i simptoma koje je osoba iskusila. Podatke osim u nacionalnu bazu nuspojava odmah šaljemo i u europsku i u svjetsku bazu tako da se bilo kakav sigurnosni signal može odmah uočiti i odmah provesti potrebne mjere kojima se može ublažiti eventualne dodatno uočene rizike. Trenutačno imamo 80-ak prijava sumnji na nuspojave cjepiva Comirnaty. Najčešće zaprimljene nuspojave odnosile su se na reakcije na mjestu primjene cjepiva (najčešće bol, uz oteklinu i crvenilo), povišenu tjelesnu temperaturu, bol u mišićima i glavobolju. Kao i za druga cjepiva, to su očekivane nuspojave, koje se često javljaju, slične su nuspojavama drugih cjepiva, najčešće su blagog do umjerenog intenziteta i prolaze spontano kroz nekoliko dana ili uz primjenu simptomatske terapije (npr. hladni oblozi, lijekovi sa snižavanje povišene tjelesne temperature i lijekovi protiv bolova). Osim ovih najčešćih, prijavljene su nam i nuspojave preosjetljivosti kao što su osip, svrbež i koprivnjača.
Pacijenti mogu posjetiti internetsku stranicu HALMED-a gdje će pronaći sažetak i uputu o lijeku za oba odobrena cjepiva. Usto je za Comirnaty dostupan niz drugih dokumenata koji sadrže detaljne informacije o provedenoj ocjeni cjepiva Povjerenstva za humane lijekove (Europsko javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku, sažetak ocjene dokumentacije o lijeku napisan jednostavnim jezikom) i cjeloviti Plan upravljanja rizicima za cjepivo, a ovih dana će ti dokumenti biti dostupni i za Modernino cjepivo. Također, za oba cjepiva bit će objavljeni te svima dostupni detaljni podaci iz kliničkih ispitivanja na temelju kojih je cjepivo odobreno, ali i redovni pregledi sigurnosnih pitanja koje je proizvođač dužan dostavljati EMA-i.