Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Četvrtkom Aktualno - gost Ivan Mušić

Republika Hrvatska Dubrovačko-Neretvanska Županija, Općina Vela Luka, upravni odjel za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti komunalno i prometno redarstvo, raspisao je Javni poziv za realizaciju akcije uklanjanja otpadnih vozila na otocima, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, svim poznatim i nepoznatim vlasnicima otpadnih vozila (neregistriranih, tehnički neispravnih i olupina)

koji su ostavljeni ili parkirani na svim javnim i privatnim površinam, a temeljem uputa za provedbu akcije od 05.11.2020.godine i odluke fonda od 06.11.2020.godine, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske, zajedno sa općinom Vela Luka će početkom prosinca 2020.godine provoditi akciju uklanjanja i komunalnog zbrinjavanja otpadnih vozila,poznatih i nepoznatih vlasnika, sa javnih površina i privatnih zemljišta. „Sva neregistrirana i tehnički neispravna vozila kao i olupine koje se na dan akcije zateknu na javnim površinama, razvrstanim i nerazvrstanim cestama, te uz pojas svih prometnica biti će uklonjena i predana ovlaštenim sakupljačima na daljnje zbrinjavanje, bez posebne obavijesti i upozorenja poznatog i nepoznatog vlasnika, a sve sukladno pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima i odluci o komunalnom redu općine Vela Luka.“, navodi komunalni redar, Ivan Mušić, koji je bio gost današnje emisije Eko – minute. Vlasnici ili posjednici odbačenih vozilima koji se nalaze na privatnom zemljištu pozivaju se najkasnije do 30. studenog ove godine da se jave u općinu Vela Luka, radi detaljnijih informacija i dogovora oko realizacije akcije. Svi oni koji se dragovoljno uključe u akciju, za svako predano otpadno vozilo dobiti će novčanu naknadu ovisno o težini i stanju vozila, te raspoloživoj dokumentaciji. Temeljem nekog od navedenih dokaza, vlasnik ili posjednik otpadnog vozila ostvaruje pravo na naknadu u iznosu od 1,00 kn/kg za cjelovito otpadno vozilo, odnosno 0,50 kn/kg za necjelovito otpadno vozilo. Uklanjanje i zbrinjavanje otpadnih vozila koji su bili registrirani u RH snosi Fond putem sustava gospodarenja otpadnim vozilima, a ukoliko vozilo nije bilo registrirano u RH, troškove skupljanja snosit će fond u visini 60% troškova, a općina Vela Luka 40% troškova uklanjanja i zbrinjavanja otpadnog vozila. Općina Vela Luka još jednom poziva sve poznate i nepoznate vlasnike otpadnih vozila koji su ostavljeni na javnim površinama i uz prometnice,kao i sve vlasnike koji odbačena vozila imaju na svojim zemljištima, da se jave u općinu Vela Luka, radi, za njih, besplatnog uklanjanja i zbrinjavanja svog otpadnog vozila uz dobivanje novčane naknade za svako predano vozilo. „Iskoristite priliku da se besplatno riješite svog otpadnog vozila i za to dobijete novčanu naknadu. Učinimo svi skupa našu Luku ljepšom, oku ugodnijom sredinom za življenje i boravak nama i našim gostima, a otpadna vozila uklonimo i zbrinimo na komunalno prihvatljiv način. Zahvaljujemo se svima onima koji su svoje otpadno vozilo dobrovoljno predali na komunalno zbrinjavanje, te se na taj način pridružili ovoj komunalno-ekološkoj akciji. Zdravi i veseli bili“!, poručuje komunalni redar, Ivan Mušić.

Fotografija Radio M - Vela Luka 90.1 MHz.