Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

POMOĆ POMORCIMA Valjanost svih breveta produljena za 3 mjeseca ...
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je uputu kojom se priznaju dani plovidbe i dani putovanja koje bi pomorac ostvario temeljem uobičajenog godišnjeg rasporeda rada.
Obzirom da su pomorci u međunarodnoj plovidbi dužni prijaviti porez na dohodak ukoliko su proveli manje od 183 dana u radnom odnosu van Republike Hrvatske a slijedom utjecaja krize koju je prouzrokovao koronavirus zbog čega je došlo do poremećaja u pomorskom prometu, većina pomoraca nije u mogućnosti ostvariti planirani broj dana u plovidbi te su došli u nezavidan položaj.
 
Sukladno danoj uputi pomorcima koji plove u međunarodnoj plovidbi u broj potrebnih 183 dana računaju se i dani provedeni na liječenju od posljedica epidemije koronavirusa, odnosno dani provedenu u izolaciji, samoizolaciji ili karanteni. Osim toga, priznaju se i dani koji nisu ostvareni zbog poslovno uvjetovanih razloga kao i dani boravka pomoraca na brodu u situacijama kada je nastupio prekid ugovora o radu, a pomorac nije bio u mogućnosti iskrcati se s broda.
 

Cjelokupan dokument dostupan je ovdje.

Izvor:www.koronavirus.hr