Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Fotografija Radio M - Vela Luka 90.1 MHz.

Današnji gost emisije Četvrtkom aktualno bio je direktor Komunalnih djelatnosti d.o.o. Damir Andreis, koji je govorio o aktualnostima vezanim za završetak izgradnje reciklažnog dvorišta na odlagalištu Sitnica, o uređenju mjesta i pripremi za skorašnji Dan općine i turističku sezonu.


“Tijekom faze projektiranja reciklažnog dvorišta posebna se pozornost posvetila sprječavanju I ublažavanju utjecaja na tlo i vode, utjecaja na okoliš, utjecaja na stanovništvo i namjenu prostora i utjecaja u slučaju nezgode, a tijekom faze sanacije i zatvaranja glavni negativni utjecaji će biti u slučaju utjecaja na zrak, utjecaja na tlo i vode, utjecaja na kulturno-povijesnu baštinu, utjecaja na stanovništvo i namjenu prostora, utjecaja na staništa, floru i faunu, utjecaja na krajobraz, utjecaja na prometne tokove i infrastrukturu, utjecaja uslijed nepravilnog gospodarenja otpadom, utjecaja u slučaju nezgode, ako se ne primijene odgovarajuće mjere zaštite.”, navodi direktor Komunalnih djelatnosti d.o.o. Damir Andreis, koji smatra da veliku ulogu u svemu ovome ima svijest samih mještana o važnosti razvrstavanja otpada još kod kuće, kako bi svi imali koristi od takvog načina odlaganja otpada. Vela Luka se već sada priprema za nadolazeću turističku sezonu, kako bi na svoje goste ostavila što bolji dojam. Uskoro se i službeno otvara Luka nautičkog turizma, pa su na šetnici na Badu i oko marine posađene sadnice oleandra, kao autohtone mediteranske biljke, koji će u dogledno vrijeme krasiti ovaj dio obale.
U tijeku je priprema projektne dokumentacije na osnovu koje će se izgraditi lokalni sustav javne odvodnje otpadnih voda aglomeracije Vela Luka u razdoblju do kraja 2020.g.
Izgradnjom ovog sustava osigurati će se čisti okoliš i more te uskladiti stanje prema ugovorima o zaštiti okoliša koji su potpisani između Republike Hrvatske i Europske Unije.
Korisnik ovog projekta je Komunalac d.o.o. Vela Luka, a partner Općina Vela Luka.
Projektom su planirane investicije za poboljšanje i dogradnju postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda, nabavku opreme, osiguranje nesmetane provedbe projekta i informiranje javnosti.
Procijenjena ukupna vrijednost planirane investicije je 59,479 mil. kn, od čega se 40,022 mil. kn (67,29%) financira iz Kohezijskog fonda EU, a 19,457 mil. kn (32,71%) se financira nacionalnim sredstvima.