Zakrpaj.to

Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Nedavni događaji vezani uz sušenje borova u Park šumi Marjan ukazali su na problem pojave potkornjaka u šumama mediteranskih borova u privatnom i državnom vlasništvu, duž jadranske obale od Dubrovnika do Zadra te u dalmatinskom zaleđu i na otocima.
Potkornjaci su prvenstveno sekundarni štetnici što znači da napadaju stara, fiziološki oslabljena, bolesna ili oštećena stabla, ali u određenim okolišnim uvjetima prelaze u primarne štetnike te napadaju zdrava stabla.
U slučaju Marjana ekstremna suša i visoke temperature izazvale su pojačanu pojavu potkornjaka i sušenje stabala, a isti je razlog i u slučaju pojave potkornjaka na otočiću Ošjaku kao i u okolnim privatnim šumama uz obalu na području Vele Luke.
Obzirom da je otočić Ošjak zaštićen kao park-šuma nadležna za njegovu zaštitu je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko neretvanske županije, a „Hrvatske šume“, d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Split, Šumarija Korčula gospodari sa park šumom.


U siječnju ove godine djelatnici Šumarije i Javne ustanove, stručni suradnici iz Odjela za ekologiju UŠP Split, predstavnici Općine i DVD-a izašli su na teren radi utvrđivanja stanja zaraze djelatnici Odjela za ekologiju uzeli su uzorke i poslali na analizu koja je pokazala da se radi o mediteranskom potkornjaku ((OrthotomicuserosusWoll.). Šumarija postavlja feromonsku klopku radi utvrđivanja brojnosti štetnika.Hrvatske šume–Šumarija Korčula prema planu sanacije zaraženih površina mediteranskim potkornjakom započinje sa doznakom stabala i radovima na sanaciji ukupno 1600 stabala od kojih je 700 označeno kao zaražena a ostala kao osušena stabla. Radilište je obišao naš najpoznatiju stručnjak za zaštitu šuma dr. Milan Pernek iz Hrvatskog šumarskog instituta iz Jastrebarskog.
Kako nije bilo moguće ukloniti sva posječena zaražena stabla sa otočića Ošjaka dio granja je zapaljen a zaražena debla su prekriven sa 3 insekticidne mreže površine oko 100m2 koje su natopljene otrovom i imaju djelovanje 6 mjeseci. Pokraj mreža su postavljena upozorenja ali i ovim putem upozoravamo sve posjetitelje otočića Ošjaka da se ne približavaju navedenim mrežama i nikako ih ne diraju. Još uvijek su u tijeku radovi na sanaciji zaraženih stabala koju izvode radnici Šumarije Korčula postupkom guljenja kore kako si se uništilo štetnike koji žive ispod kore te paljenjem granja uz nadzor DVD-a Vela Luka.
Navedeni radovi koji se izvode na otočiću Ošjaku ne mogu se izvoditi na privatnim posjedima koji se nalaze na okolnom dijelu obale a koji su uglavnom zapuštene poljoprivredne površine obrasle borom i makijom. Za te čestice u privatnom vlasništvu na kojima ne postoji redovno održavanje šume odnosno ne provode se uzgojni radovi odgovorni su njihovi vlasnici a potencijalni su izvor daljnje zaraze. Naime dolazi do prekomjernog broja stabala koja u tom slučaju nemaju dovoljno prostora za rast i razvoj, stabla su pretanka i visoka, reducirane krošnje i korijenskog sustava.
Takva stabla osjetljivija su na nepovoljne vanjske utjecaje te su potencijalne „žrtve“ kod jačeg napada potkornjaka i pogodna za širenje potkornjaka.

Ovim putem apeliramo na sve vlasnike i posjednike šuma da prilikom sječe obrate pozornost na simptome zaraze te u slučaju da otkriju napad štetnika o tome obavijeste Hrvatsku poljoprivredno - šumarsku savjetodavnu službu na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Simptomi zaraze
Kod napada potkornjaka, napadnuta stabla lako je uočiti tek kad zaraza uznapreduje - pojedinačna stabla ili skupine stabala karakteristične crvenkaste krošnje, odlupljene kore na različitim dijelovima krošnje i debla, s izlaznim rupama primjetnim na kori, a nekad i smolnim tuljcima.
Početak napada zdravih stabala je teško uočljiv, pogotovo ako je napad samo u gornjim dijelovima krošnje. Prvi simptomi su promjena boje iglica (iglice polako gube jaku zelenu boju i postepeno prelaze u žutosmeđu).
Potkornjaci, potporodica kukaca iz reda kornjaša, veličine su 1-8-mm, jajolikog, okruglog ili vretenastog tijela žive pod korom ili u drvu stabala gdje rade hodnike. Spadaju u fiziološke i tehničke štetniket. Potkornjaci imaju potpunu preobrazbu, tj. 4 stadija razvoja: stadij jaja, ličinke, kukuljice i odrasli kukac.

Više o potkornjaku možete pronaći na ovoj poveznici

Kako bi se utvrdilo stanje na terena na području općine Vela Luka i procijenila površina koja je zaražena početkom svibnja na teren je izašla stručna savjetnica za šume šumoposjednika Ksenija Franulović te očekujemo njenu službenu procjenu i mišljenje. Prilikom njenog posjeta održan je zajednički sastanak sa Zamjenikom načelnice Dragišom Barčotom i upraviteljicom Šumarije Korčula Željkom Gugić te je dogovoreno da će se uputiti poziv Hrvatsku poljoprivredno - šumarsku savjetodavnu službu da u Veloj Luci održi informativno predavanje za vlasnike i posjednke šuma o štetniku potkornjaku, njegovom suzbijanju i preventivnim mjerama u sprečavanju širenja zaraze.

Izvor: http://www.velaluka.hr/vijesti.asp?noa=2&vid=3660