Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Na mjesnom groblju Sv. Roka postavljeni su spremnici za odlaganje lampiona. Komunalne djelatnosti d.o.o. moli građane da ispravno koriste spremnike isključivo predviđene za odlaganje ovog otpada a ostali otpad odlažu u postojeće zelene spremnike raspoređene na groblju. Komunalne djelatnosti d.o.o., naime, sklopilo je s Eko Proložac ugovor o preuzimanju, zbrinjavanju i odvozu plastičnog otpada kao što su: lampioni, plastični pitari i podlošci za cvijeće, tvrda plastika (kontejneri kante, ležaljke, stolice, stolovi, gajbe od pića ,čepovi) i balirane bočice (deterdženti, šamponi, PET od pića koji nije u sustavu u fonda,damižane do 5 l).

foto: A.Šćepanović