Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

 

 

Poštovani Sugrađani,

Općina Vela Luka po drugi put, je započela sa radovima na uklanjanju nelegalno stvorenog divljeg deponija komunalnog otpada, unutar poduzetničke zone "Gudulija" iza Elektronike.

I pored postavljenih tabli sa upozorenjima o zabrani odlaganja komunalnog otpada, nesavjesni i neodgovorni građani su na lokalitetu poduzetničke zone odlagani komunalni otpad u vidu građevinskog šuta i kućnog smeća.Radovi na uklanjaju nelegalno odloženog komunalnog otpada su u tijeku, a završno čišćenje planirano je do 07.svibnja,ove godine.

Istovremeno Općina Vela Luka započinje radove na dijelu uređenja poduzetničke zone sukladno Planu korištenja i namjeni površina, te saniranju deponiranog kamenog nasipa građevinskog kamena iz hidrotehničkog tunela na način da će se isti samljeti u jalovinu za tamponiranje i uređenje nerazvrstanih cesta.

Po završetku svih radova koji su planirani do 12.svibnja, ove godine, Općina Vela Luka će prostor poduzetničke zone uz kolnu prometnicu Vela Luka-Potirna ograditi na propisan način.

Građani se obavještavaju da je prostor pod video nadzorom.

Pozivaju se nesavjesni i neodgovorni pojedinci da prestanu sa nelegalnim odlaganjem komunalnog otpada unutar poduzetničke zone,.
Svoj komunalni otpad koji su planirali odložiti na krajnje bezobrazan, nepropisan i Zakonom kažnjiv način, neka odlože na deponij komunalnog otpada "Sitnica".

Svi oni koji budu uhvaćeni u prekršaju biti će sukladno Zakonu najstrože sankcionirani.

ČUVAJMO I NE ZAGAĐUJMO SVOJ OKOLIŠ!

Zdravi i veseli bili.


Upravni odjel za gospodarenje prostorom
i komunalne djelatnosti Općine Vela Luka
KOMUNALNO REDARSTVO

Klasa:363-02/18-02/006
Ur.broj:2138/05-07/3-18-04
Vela Luka. 04.svibnja,2018.godine

Izvor:http://www.velaluka.hr/vijesti.asp?noa=2&vid=3628