Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Roditelji koji imaju dvoje i više djece u Dječjem vrtiću, uz uvjet da su rješenjem HZMO-a korisnici prava na dječji doplatak, oslobađaju se plaćanja troškova u iznosu od 40% od pune cijene boravka djeteta u vrtiću, koje iznose:
PROGRAM
Petosatni boravak REDOVNA CIJENA 320,00 kn SUBVENCIONIRANA CIJENA 192,00 kn
Devetosatni boravak REDOVNA CIJENA 550,00 kn SUBVENCIONIRANA CIJENA 330,00 kn
Jaslični program REDOVNA CIJENA 600,00 kn SUBVENCIONIRANA CIJENA 360,00 kn
Samohrani roditelj može ostvariti pravo na dodatno subvencioniranje i za jedno dijete u dječjem vrtiću uz uvjet da ispunjava uvjet dječjeg doplatka.
Pravo na besplatan petosatni boravak djeteta u Dječjem vrtiću “Radost” u Veloj Luci mogu ostvariti roditelji ili samohrani roditelji djece, koji su temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb Korčula, korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, osobnu invalidninu ili im je priznat status roditelja njegovatelja.
Zahtjev za dodatno subvencioniranje možete preuzeti u Vrtiću ili u Općini, kao i na mrežnim stranicama Općine Vela Luka (www.velaluka.hr) u prilogu ove obavijesti.
Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom i preslikom osobne iskaznice roditelja možete poslati poštom ili predati osobno na protokolu Općine.
Početak korištenja prava je vezan za datum podnošnje zahtjeva. Predani i odobreni zahtjevi do 15. u mjesecu će se primjenjivati na računu za tekući mjesec, a zahtjevi predani iza 15-og dana u mjesecu od početka slijedećeg mjeseca.
pročelnik
Branko Joković, dipl.oec.
Upravni odjel za društvene djelatnosti,
poljoprivredu i gospodarstvo