Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Gost današnje emisije Eko minute bio je Želimir Bosnić – predsjednik kluba vijećnika HDZ općine Blato. Prije nekoliko dana održana je tematska sjednica općine Blato na kojoj je jedina točka dnevnog reda bila problematika vezana za sanaciju deponija Sitnica.

Na sjednici su sudjelovali članovi Inicijativnog odbora Građanske inicijative „Mi smo protiv nastavka odlaganja otpada na lokaciji Sitnica nakon sanacije deponija„ , zamjenik župana Dubrovačko-neretvanske županije gosp. Joško Cebalo, direktor Agencije za gospodarenjem otpadom DNŽ gosp. Josip Bačić, načelnica sektora za fondove EU u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gđa Maja Feketić, voditelj projekta sanacije odlagališta otpada Sitnica u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gosp. Juraj Baričić, načelnica Općine Vela Luka Katarina Gugić i direktor EKO d.o.o. Marino Sardelić.
Na sjednici se raspravljalo na temu sanacije deponija Sitnica temeljem zahtjeva Građanske inicijative „Mi smo protiv nastavka odlaganja otpada na lokaciji Sitnica nakon sanacije deponija„.

Klub Nezavisne liste predložio je Zaključak o daljnjim aktivnostima na temu sanacije deponija Sitnica u kojem stoji kako će se nakon sanacije deponija Sitnica komunalni otpad za Općine Blato i Velu Luku zbrinjavati će se u četvrtu B kazetu na zakonom propisani način kako je to predviđeno projektnom dokumentacijom čime bi se izbjegao štetan utjecaj na okoliš, kako štetnih plinova tako i procjednih voda. Nakon završetka izgradnje i otvaranja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje komunalni otpad će se odvoziti u Županijski centar, a četvrta B kazeta biti će zatvorena i sanirana. Ovlašćuje se općinski načelnik da u suradnji s drugim načelnicima jedinica lokalne samouprave otoka i gradonačelnikom grada Korčule ispitaju mogućnost premještaja pretovarne stanice sa Sitnice, a da se pritom ne ugrozi dinamika i realizacija Županijskog centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje. Ovaj Zaključak prihvaćen je većinom glasova.
Na kraju sjednice Članovi Inicijativnog odbora iznijeli su stajalište kako su zadovoljni donesenim Zaključkom u dijelu gospodarenja otpadom u sekcijama koje se saniraju uključujući i dio 4. kazete koja će se koristiti za prikupljanje otpada Općina Blato i Vela Luka do otvaranja Županijskog centra. Također prihvaćaju i dio Zaključka koji ovlašćuje općinskog načelnika da u suradnji s drugim načelnicima jedinica lokalne samouprave otoka i gradonačelnikom grada Korčule ispitaju mogućnost premještaja pretovarne stanice sa Sitnice, a da se pritom ne ugrozi dinamika i realizacija Županijskog centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje. Iznose nezadovoljstvo što u usvojenom Zaključku nema ništa o novom deponiju građevinskog otpada i reciklažnom dvorištu, te predlažu da se donese odluka kojim bi se akumulirani golemi otpad, koji će biti predmet spora o tome da li će izuzetno kvalitetni projekt sanacije dobiti „zeleno svjetlo“, ako ne bude odmaknut i saniran, privremeno reciklirao, samo do završetka postupka sanacije deponija Sitnica u privremenom montažnom objektu za reciklažu tako prikupljenog golemog otpada i građevinskog otpada. Ukoliko se prijedlog ne prihvati Članovi Inicijalnog odbora navode kako će se za isto boriti svim sredstvima i podnijeti kaznene prijave protiv opetovanog ponavljanja štetnih Odluka koje su na štetu građana Blata, Vele Luke i okolnih mjesta.

Emisiju možete poslušati na sljedećem linku: MIXCLOUD - RADIO M