Category: Vijesti
Hits: 499
Print

Fotografija Radio M - Vela Luka 90.1 MHz.

U današnjoj emisiji Četvrtkom aktualno, gost je bio Damir Andreis, direktor Komunalnih djelatnosti d.o.o., koji je govorio o radovima na proširenju kanalizacijskog sustava u Veloj Luci, a čiji se radovi upravo ovih dana vrše u samom centru mjesta. Naime, u tijeku su su radovi na izgradnji dijela gravitacijskih kolektora sustava odvodnje otpadnih voda i pripadajućih kućnih priključaka na dionici: kortel kod Peškarije – crkvica sv. Vincenca – Osnovna škola u Veloj Luci. Radovi obuhvaćaju polaganje cijevi za sustav odvodnje i oborinskih voda te kućnih priključaka a izvršiti će se i zamjena postojećih cijevi sustava vodoopskrbe na ovoj trasi. Na lokacijama kamenih površina kortela kraj ,, Peškarije “ i pločnika oko crkvice sv. Vincenca pristupiti će se uklanjanju i obilježavanju kamenih ploča koje će biti privremeno deponirane. Nakon polaganja cijevi i završetka zemljanih radova kamene ploče će biti ponovno postavljene u izvornom obliku.


Investitor radova je Komunalac d.o.o. a izvođač tvrtka Kameni zid d.o.o. iz Drniša. Ukupna cijena radova iznosi 547.964,31 kn s PDV-om a financirani su sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Završetak radova se planira krajem godine.
Bilo je riječi i o provedbi projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Vela Luka“, o čemu su provedene informativno-obrazovne aktivnosti o važnosti sprječavanja nastanka i odvojenog prikupljanja otpada, te ulozi reciklažnog dvorišta u sustavu gospodarenja otpadom. Održane su ukupno četiri radionice za djecu predškolske skupine dječjeg vrtića „Radost“, učenike četvrtih i šestih razreda Osnovne škole Vela Luka, te učenike drugih razreda Srednje škole Vela Luka.
Radionice je održala tvrtka Maxicon d.o.o. iz Zagreba, izvršitelj ugovora za pružanje usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom, provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbu i vidljivost projekta, a nekoliko riječi o reciklažnom dvorištu, recikliranju i ponovnoj uporabi otpada rekla je i predstavnica tvrtke Komunalne djelatnosti d.o.o. koja će upravljati reciklažnim dvorištem.
Svim polaznicima vrtića i učenicima osnovne i srednje škole podijeljeni s informativno-obrazovni promotivni materijali izrađeni u sklopu projekta (bojanke, radni listići i brošure).
Otvorenje reciklažnog dvorišta u Općini Vela Luka očekuje se početkom 2020. godine.
Na mjesnom groblju Sv. Roka, u vrijeme pojačanog posjeta groblju, postavljeni su spremnici za odlaganje lampiona. Naime, Komunalne djelatnosti d.o.o. sklopilo je s Eko Proložac ugovor o preuzimanju, zbrinjavanju i odvozu plastičnog otpada kao što su: lampioni, plastični pitari i podlošci za cvijeće, tvrda plastika (kontejneri kante, ležaljke, stolice, stolovi, gajbe od pića ,čepovi) i balirane bočice (deterdženti, šamponi, PET od pića koji nije u sustavu u fonda, damižane do 5 l).