Category: Vijesti
Hits: 786
Print

Projekt Joint_SECAP, zajednička strategija za prilagodbu klimatskim promjenama u obalnim područjima, financiran je preko Programa INTERREG Italija – Hrvatska a među osam partnera iz Italije i Hrvatske je Općina Vela Luka.

Ciljevi projekta su: 1.) Podizanje svijesti građana o rizicima i odgovarajućim mjerama vezanima uz klimatske promjene kroz radionice, seminare, web stranice, oglašavanja i promotivne materijale. 2.) Prikupljanje podataka te izrada procjene rizika vezanih uz klimatske promjene. 3.) Izrada web platforme putem koje će svim zainteresiranim dionicima i građanima biti omogućen besplatan pristup podacima i studijama o rizicima klimatskih promjena te klimatskim i energetskim mjerama. Projekt se sastoji od dvije glavne faze: - prva faza je usmjerena na razvoj i primjenu metodologije za Zajednički akcijski plan održivog gospodarenja energijom i klimatskim promjenama (Joint Sustainable Energy and Climate Action Plans -SECAP). Razmjena osnovnih znanja s javnošću i dionicima o pitanjima koja se tiču strategija prilagodbe klimatskim promjenama i mjera energetske učinkovitosti . - druga faza počinje kada se analize i podaci prenesu na web platformu, djelujući kao koristan alat za razvoj scenarija koji će se provoditi u Zajedničkim akcijskim planovima SECAP-ima koji su ujedno i glavni rezultat projekta. Glavni partner: Sveučilište Camerino Partneri u projektu: IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o., Grad San Benedetto del Tronto, Usluga energetske politike, kvaliteta zraka, nacionalni informacijski sustav zaštite okoliša odjela za javne radove, teritorijalno upravljanje i politike zaštite okoliša regije Abruzzo, Grad Pescara, Internacionalni centar za održivi razvoj energetike, voda i okoliša - Sdewes centre, Primorsko-goranska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Općina Vela Luka. Projekt traje 30 mjeseci. Projekt je s implementacijom počeo 1. siječnja, 2019. godine i provoditi će se do 30. lipnja, 2021. godine. Projekt koristi javno financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u iznosu od 1,780,628.88 € i nacionalnog sufinanciranja u iznosu od 314.228,63 € što daje ukupni proračun od 2.094.857,50 €.