Četvrtak, 21 Rujan 2017 13:41

Obavijest maslinarima Featured

Rate this item
(0 votes)

Vremenske prilike i zadnje oborine koje su pale na ovim prostorima uzrokovale su porast ploda masline, i  povratak stabala maslina u život, nakon dugog, sušnog, sparnog i beskišnog razdobla. U takvim vremenskim uvjetima stablo masline je sve životne funkcije svelo na puko preživljavanje u nemogućnosti nakupljanja ulja u plodu.

Sada kada su se vremenske prilike promjenile i kada nešto vlage ima u tlu, stablu masline bi trebalo pomoći da do berbe nakupi što više ulja u plodu. Pomoći možemo na način da sada kada su se vremenske prilike stabilizirale, masline poprskamo sa sljedećim pripravcima:

  gnojivo:      Urea  5 – 6  %; tj. 5-6 kg uree na 100 lit. vodeode
  lisno gnojivo: Fertina V, Plantela ili Plantafol i sl.
  kvašljivi sumpor: Thiovit jet,Chromosul 80, ili Cosavet DF u 0,7% conc; radi
                   odbijajućeg djelovanja na mnoge štetnike uključujući i maslininu muhu
okvašivač:  0,5 dcl u 100 litara vode

Za ispravnu pripremu škropiva, vrlo je bitan postupak miješanja pripravaka.Ureu otopimo par sati prije zbog toga što urea snižava temperaturu tekućine, zatim dodamo lisno hranjivo,  a okvašivač zadnji.Sa ovako pripremljenim škropivom prskamo masline po tihom vremenu, najbolje predvečer,uz dovoljan utrošak tekućine po stablu, kupanje stabla.
 
Glavni štetnik masline, maslinina muha za sada se nalazi u brojčano maloj populaciji i za sada ne pretstavlja opasnost. U slučaju promjene maslinari će na vrijeme biti obavješteni.

Na onim lokacijama gdje na proljeće sa stabla maslina otpada list te gdje se redovito javlja bolest lista paunovo oko, sada je upravo vrijeme za njegovo tretiranje. Za tu namjeru kod rodnih stabala preporuča se koristiti Strobi WG 1, čija karenca iznosi 30 dana, a može se mješati sa već spomenutom kombinacijom lisnih hranjiva, dok se kod nerodnih preporuča koristiti Nativo WG, koji se također može mješati sa spomenutim lisnim gnojivima.

Read 154 times
More in this category: « Uredovni dan LAG-5