Četvrtak, 13 Travanj 2017 08:04

Natječaj za prijem radnika u radni odnos Komunalac d.o.o. Featured

Rate this item
(0 votes)

Raspisan je natječaj za prijem radnika u radni odnos na mjesto "Rukovatelja uređajem za pročišćavanje otpadnih voda" – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete:

- hrvatsko državljanstvo,
- uvjet da nisu kažnjavani ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

- završen diplomski, preddiplomski sveučilišni ili stručni studij strojarskog, kemijskog, kemijsko inženjerskog, biotehnološkog, prehrambeno tehnološkog, biološkog ili sanitarno inženjerskog smjera,
- poznavanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računalu,
- minimalno 1 godina radnog iskustva.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi,
- preslik osobne iskaznice,
- kontakt broj tel/mob,
- OIB,
- dokaz o radnopravnom statusu (iz evidencije HZMO),
- potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci).

Prednost u zapošljavanju imaju nezaposlene osobe.

Prijave se mogu podnijeti zaključno osam (8) dana od dana objave ovog natječaja na službenoj
web stranici Općine Vela Luka, predajom u ured uprave Komunalac d.o.o. ili preporučenom poštom sa naznakom ,,Za natječaj“ na adresu:

Komunalac d.o.o.
Obala 2 br.1.
20270 Vela Luka

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Urbroj: 131/17
Vela Luka, 11. travnja 2017.g.

KOMUNALAC d.o.o.

Read 214 times