Obavijesti

U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održana je informativna radionica za korisnike tehničke pomoći u okviru Potprograma pripreme regionalnih razvojnih projekata te najavljeno skoro potpisivanje Sporazuma o dodjeli tehničke pomoći. Na sastanku pored predstavnika Regionalne razvojne agencije DUNEA sudjelovali su i predstavnici nositelja tehničke pomoći iz Dubrovačko-neretvanske županije.
Za Dubrovačko-neretvansku županiju odobrena je tehnička pomoć za pripremu projekta „Adaptacija prostora i opremanje inovacijsko-istraživačkog centra MARIBIC“ , zatim projekt Županijske lučke uprave Dubrovnik „Rekonstrukcija valobrana Kaše“ i projekt Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos „Lječilišni centar Vela Luka - razvoj zdravstvenog turizma kroz unapređenje javne zdravstveno turističke infrastrukture i popratnih sadržaja“.
Tehnička pomoć za pripremu projekata uključuje jedan ili više sljedećih zadataka: procjenu investicije i plan izrade projektne dokumentacije (tehnička i opća) tj. Izradu projektnog zadatka za projektanta ili preporuku za Korisnika tehničke pomoći; razrada projekta što uključuje izradu specifičnih analitičkih podloga, definiranje obuhvata projekta, dionika, ciljeva i aktivnosti projekta, nacrt proračuna, definiranje rezultata, opis relevantnosti i održivosti projekta te izradu studije izvedivosti i analize troškova i koristi. Za provedbu ovih aktivnosti angažirat će se tri kategorije stručnjaka i to Stručnjak za razradu investicijskog ciklusa, stručnjak za razradu projekta i stručnjak za izradu studije izvedivosti i analize troškova i koristi.
Tehnička pomoć će se koristiti do 30. prosinca 2012. godine čime bi se odabrane projektne ideje pripremile u projektni prijedlog koji će biti prihvatljiv na prijavu na natječaje u okviru operativnih programa koji se sufinanciraju iz predpristupnog programa IPA ili iz strukturnih fondova Europske unije.