Vijesti

Akcija je održana u prostorijama hotela „Korkyra“ gdje je ujedno bio pripremljen i zahvalni obrok za davaoce.

Pokrovitelj akcije bila je općina Vela Luka.
Akciji je pristupilo 54 davalaca od toga je darovalo krv njih 45 i 2 po prvi put.
Novi darivatelji su Ranka Padovan i Ivana Mirošević.

Organizatori zahvaljuje darivateljima krvi i volonterima na sudjelovanju i potpori ovoj akciji.