Vijesti

Dnevni red:

 

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vela Luka za 2011.godinu
3. Odluka o pokriću manjka prihoda na kraju 2011.godine
4. Odluka o dopuni Odluke o općinskim porezima
5. Odluka o prodaji nekretnina
6. Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Vela Luka
7. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Općine Vela Luka za realizaciju kapitalnog projekta Izgradnja regionalnog NPKLM vodovoda
8. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vela Luka
9. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Radost Vela Luka
10. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Vela Luka
Za očekivati je bilo da će najviše vremena biti utrošeno na prvim dvijema točkama dnevnog reda, gdje su vijećnici načelniku Općine Borisu Žuvelia postavljali viječnička pitanja. Bilo je naravno riječi o trenutno najaktualnoj aktivnosti , a to je završetak kanalizacijskog sustava, te planovima za slijedeće razdoblje, odnosno, radovima  u vrijeme turističke sezone i nakon nje. Pored navedenog, raspravljalo se i o neuspjelom prostornom planu uređenja uvale Stračinčica, kao i o poslovanju dječjeg vrtića „Radost“ Vela Luka.