O nama

Kroz realizaciju programskih ciljeva želimo što direktnije sudjelovati u društvenom životu Vele Luke, a na temeljima naše lokalne i regionalne tradicije želimo afirmirati pozitivan stav prema tradicijskim i kulturnim vrijednostima.

Želimo njegovati neposredni kontakt sa slušateljstvom, uvažavajući prijedloge i primjedbe glede raznovrsnosti radio programa, provoditi istraživanja o problemima svakodnevice u svim segmentima života.
Ciljevi Radija M se mogu podijeliti u dvije temeljne skupine:

    poslovni ciljevi u užem smislu (komercijalni program, poslovni marketing), sa zadatkom
    ostvarivanja potrebne razine profita tj. dobiti društva,
    društveni ciljevi (socijalni marketing), čiji je zadatak ostvarivanje ciljeva društva, društveno-političkog okruženja i zajednice.

Ciljevi radija višestruki su i nastoje uokviriti različite oblike zadovoljavanja informacijskih potreba svojih slušatelja na područjima: kulture, tehničke kulture, umjetnosti, umjetničkog stvaralaštva, amaterskog stvaralaštva, ekologije,  glazbenog i sportskog života, gospodarstva, politike i svih drugih područja života i rada.
Mladež Vele Luke, okupljena oko različitih nevladinih udruga i udruga građana (Udruga mladeži Vela Luka, Trtajun, Kumpanija, klape, Gardelin, NK Hajduk, KEU Dupin i dr.), ima potrebu za ovakvim medijem, poput Radija M,  koji im omogućuje da razvijajući svoje osobne talente i vještine pridonose i razvoju svoje lokalne zajednice, da promiče kulturu, znanje, darovitost mladih, da razvija ekološku svijest.
Radio M će posebno poticati sve programe prevencije u mjestu, te biti aktivan nositelj borbe protiv zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, a posebno među mladima.
Tijekom, za vrijeme i u dane državnih i vjerskih blagdana, posebno Dana Županije i Dana Općine (19. ožujka) koncipirat će se posebne emisije i prigodne teme uz glazbeni program posebno za te prilike uz mogućnost izravnog prenošenja manifestacija različitog sadržaja (sjednica Općinskog vijeća, svečanih akademija, nedjeljne sv. Mise i dr.).
Radio će voditi računa o zadovoljavanju informacijskih potreba slušatelja iz domene lokalne samouprave i uprave, dakle djelovanja i rada Općine i općinskih tijela te Županijskih službi i državne uprave.
Kroz program će se voditi računa da se kod slušatelja stalno razvija briga o zaštiti okoliša, te kvalitetnijem odnosu prema čovjekovoj radnoj i životnoj okolini a sve u skladu sa zahtjevima suvremenog društva.
Osim promicanja materijalnih vrijednosti, vodit će se briga o duhovnim vrijednostima (npr.vjera i vjerski običaji, nacionalni i regionalni običaji, odnosi među ljudima u obitelji i izvan nje i sl.) .
Omogućiti ćemo komercijalnu promidžbu proizvoda i usluga uključujući i političke stranke u predizborno  vrijeme pod jednakim uvjetima,  ali  isto  tako  i  promicanje  svih ciljeva
društvenog marketinga.
Pored ostalog programski ciljevi temeljit će se na promicanju i štovanju dostojanstva i prava čovjeka, promicati međunarodno razumijevanje  i osjećaj javnosti za pravdu, promicati razumijevanje za pripadnike etničkih i nacionalnih zajednica i manjina.