Emisije

Politika ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena, kao jedno od temeljnih načela demokratskog ustroja i društvenog poretka u Republici Hrvatskoj, prihvaćena je na najvišoj državnoj razini odlukama Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora.
U ovoj emisiji se planiramo baviti poticanjem razvoja svijesti o ravnopravnosti  s naglaskom na položaj žene u društvu i njena prava  .
Emisiju planiramo realizirati u suradnji sa nevladinim udrugama , Centrom za socijalnu skrb, Forumom žena Vela Luke, Ligom protiv raka, Centrom za kulturu, Srednjom školom Vela Luka.
Emisija bi bila tematska te bi se svaki tjedan obrađivala druga tema.
Planiramo obrađivati slijedeće teme: obiteljski odnosi - nasilje u obitelji, položaj žena u društvu – edukacija, zapošljavanje, žene u politici i procesu odlučivanja , odnosi na radnom mjestu, odgoj djece, spolno uznemiravanje žrtve silovanja,.
U sklopu emisije, u skladu s mogućnostima, planiramo dovesti stručnjake iz područja o kojem se govori u emisiji.
Ciljevi ove emisije su:
-    educiranje slušatelja o pravima žena i rodnoj ravnopravnosti;
-    podizanje svijesti žena o ravnopravnosti spolova;
-    edukacija javnosti s ciljem senzibilizacije javnosti za pitanje diskriminacije žena;
-    upoznavanje sa postojećim modelima u socijalno uređenim zemljama i onima u tranziciji.